ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 08.04.2014

Особлива інформація на 04.04.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГолова Наглядової радиКагуй Володимир Івановичд/н, д/н, д/н9.59
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Кагуй Володимир Іванович , яка займала посаду голови Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,59%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиРоманченко Владислав Георгійовичд/н, д/н, д/н24.2
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Романченко Владислав Георгійович , яка займала посаду члена Наглядової ради , звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,1%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиЦесарський Андрій Миколайовичд/н, д/н, д/н24.1
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Цесарський Андрій Миколайович , яка займала посаду члена Наглядової ради , звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,1%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиРубай Володимир Івановичд/н, д/н, д/н0.04
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Рубай Володимир Іванович , яка займала посаду члена Наглядової ради , звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,04%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 4 роки. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.
д/нЗвільненоЧлен Наглядової радиЧикеречко Мирослава Іванівнад/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Чикеречко Мирослава Іванівна , яка займала посаду члена Наглядової ради , звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 10 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоГолова Ревізійної комісіїЗадорожна Віра Олександрівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Задорожна Віра Олександрівна , яка займала посаду голова Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїБень Богдан Романовичд/н, д/н, д/н0.005
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Бень Богдан Романович , яка займала посаду членаРевізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїМихальчишин Ірина Володимирівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Михальчишин Ірина Володимирівна , яка займала посаду член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиКагуй Володимир Івановичд/н, д/н, д/н9.59
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Кагуй Володимир Іванович , призначена на посаду голови Наглядової ради, голова правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,59%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: голова правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 918 904 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиРоманченка Владислава Георгійовичад/н, д/н, д/н24.1
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Романченко Владислав Георгійович , призначена на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,1%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ТОВ "ПТК СХІД",член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 830 430 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиЦесарський Андрій Миколайовичд/н, д/н, д/н24.1
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Цесарський Андрій Миколайович , призначена на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 24,1%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:заступник директора ТОВ "ПТК СХІД", член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4 829 997 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиРубай Володимир Івановичд/н, д/н, д/н0.04
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Рубай Володимир Іванович , призначена на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,04%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: директор ДП "Промінструмент", член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 7 915 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Наглядової радиЧикеречко Мирослава Іванівнад/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Чикеречко Мирослава Іванівна , призначена на посаду члена Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 10 років. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальника відділу кадрів ПАТ., член Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5 168 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоГолова ПравлінняСемашкевич Галину Якимівнуд/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Семашкевич Галина Якимівна , яка займала посаду голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняМанжар Василь Олексійовичд/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Манжар Василь Олексійович, яка займала посаду члена Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняЛевик Ольга Миколаївнад/н, д/н, д/н0.01
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Левик Ольга Миколаївна , яка займала посаду члена Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоди на розкриття паспортних данихне надано.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняФедуна Анатолій Михайловичд/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Федуна Анатолій Михайлович , яка займала посаду члена Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13 років. Згоди на розкриття паспортних данихне надано.
д/нПризначеноГолова Ревізійної комісіїЗадорожна Віра Олександрівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Задорожна Віра Олександрівна , призначена на посаду головаи Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний енергетик ПАТ ,голова Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Ревізійної комісіїБень Богдан Романовичд/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Бень Богдан Романович , призначена на посаду члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник служби якості , члена Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен Ревізійної комісіїМихальчишин Ірина Володимирівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято черговими ЗЗА , протокол №1 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення чергових ЗЗА Посадова особа Михальчишин Ірина Володимирівна , призначена на посаду член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: економіст СЕК , члена Ревізійної комісії. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нЗвільненоЧлен ПравлінняКоханюк Володимир Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Коханюк Володимир Васильович , яка займала посаду члена Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Згоди на розкриття паспортних данихне надано.
д/нПризначеноГолова ПравлінняСемашкевич Галина Якимівнад/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Семашкевич Галина Якимівна , призначена на посаду голови Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: член правління ПАТ , голова правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняМанжар Василь Олексійовичд/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Манжар Василь Олексійович , призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний технолог ПАТ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6 615 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняЛевик Ольга Миколаївнад/н, д/н, д/н0.01
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Левик Ольга Миколаївна , призначена на посаду членаПравління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: головний бухгалтер ПАТ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2 125 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняФедуна Анатолій Михайловичд/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Федуна Анатолій Михайлович , призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: начальник ІЦ , член Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1 715 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
д/нПризначеноЧлен ПравлінняКоханюк Володимир Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято засіданням Наглядової ради , протокол №4 від 04.04.2014 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення Наглядової ради. Посадова особа Коханюк Володимир Васильович , призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності: старший диспетчер ЦАІ , член правління. Не володіє пакетом акцій емітента . Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.