ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 15.03.2016

Особлива інформація на 15.03.2016

Титульний аркуш Повідомлення


 Голова правління                            Семашкевич Галина Якимівна 
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

    15.03.2016  
          (дата)
1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство “Львівський завод штучних алмазів і алмазного інструменту”
    Організаційно-правова форма емітента
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента д/н
    Місцезнаходження емітента
     Поштовий індекс 79024
     Населений пункт м.Львів
     Вулиця, будинок Б.Хмельницького,116
     Міжміський код, телефон та факс (032)2320633, (032)2502031
     Електронна поштова адреса almaz_lv@ukr.net

2. Про розмiщення Повiдомлення
     Дата розміщення Повідомлення в стрічці новин 15.03.2016
     Найменування офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення Газета "Бюлетень. Цінні папери України"
     Номер офіційного друкованого видання, в якому опубліковано Повідомлення 48
     Дата публікації в офіційному друкованому виданні, в якому опубліковано Повідомлення 17.03.2016
     Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено Повідомлення almazinstrument.pat.ua
     Дата розміщення Повідомлення на сторінці в мережі Інтернет 15.03.2016