ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 20.04.2017

Особлива інформація на 20.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.04.2017ЗвільненоГолова Наглядової радиКагуй Володимир Іванович.д/н, д/н, д/н9.59
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017р. Посадова особа Кагуй Володимир Іванович., яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,59%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,59%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16 (шістнадцять) років Згода на розкриття паспортних даних відсутня.
20.04.2017ЗвільненоЧлен Наглядової радиЦесарський Андрій Миколайовичд/н, д/н, д/н24.15
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення ЗЗА (протокол №1 від 20.04.2017р.) Посадова особа: Цесарський Андрій Миколайович , яка займала посаду члена наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента24,15%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 24,15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16(шістнадцять) років. Згода на розкриття паспортних даних відсутня..
20.04.2017ЗвільненоЧлен Наглядової радиРоманченко Владислав Георгійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017р. Посадова особа Романченко Владислав Георгійович., яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16(шістнадцять) років Згода на розкриття паспортних даних відсутня. На дану посаду призначень не було.
20.04.2017ЗвільненоЧлен Наглядової радиРубай Володимир Івановичд/н, д/н, д/н0.04
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017р. Посадова особа Рубай Володимир Іванович., яка займала посаду Голова Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,04%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,04%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 13(тринадцять) років Згода на розкриття паспортних даних відсутня. На дану посаду призначень не було.
20.04.2017ЗвільненоЧлен Наглядової радиЧикеречко Мирослава Іванівнад/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі Протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017р. Посадова особа Чикеречко Мирослава Іванівна., яка займала посаду члена Наглядової ради, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3(три) роки Згода на розкриття паспортних даних відсутня.
20.04.2017ЗвільненоГолова ПравлінняСемашкевич Галина Якимівнад/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято на засідонні Наглядової ради 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №4 від 20.04.2017року Посадова особа Семашкевич Галина Якимівна , яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 9 (девять) років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
20.04.2017ЗвільненоЧлен ПравлінняМанжар Василь Олексійовичд/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято на засідонні Наглядової ради 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №4 від 20.04.2017року Посадова особа: Манжар Василь Олексійович , яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді:16 (шістнадцять) років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
20.04.2017ЗвільненоЧлен ПравлінняЛевик Ольга Миколаївнад/н, д/н, д/н0.01
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято на засідонні Наглядової ради 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №4 від 20.04.2017року Посадова особа: Левик Ольга Миколаївна , яка займала посаду член Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 16(шістнадцять) років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано
20.04.2017ЗвільненоЧлен ПравлінняФедуна Анатолій Михайловичд/н, д/н, д/н0.01
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято на засідонні Наглядової ради 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №4 від 20.04.2017року Посадова особа: Федуна Анатолій Михайлович , яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 (шість) років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду призначень не було.
20.04.2017ЗвільненоЧлен ПравлінняКоханюк Володимир Васильовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято на засідонні Наглядової ради 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі протоколу Наглядової ради №4 від 20.04.2017року Посадова особа: Коханюк Володимир Васильович , яка займала посаду Голова Правління, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 6 (шість) років. Згоди на розкриття паспортних даних не надано. На дану посаду призначень не було.
20.04.2017ЗвільненоГолова Ревізійної комісіїЗадорожна Віра Олександрівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення ЗЗА (протокол №1 від 20.04.2017р.) Посадова особа: Задорожна Віра Олександрівна , яка займала посаду голови Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8(вісім) років. Згода на розкриття паспортних даних відсутня..
20.04.2017ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїБень Богдан Романовичд/н, д/н, д/н0.005
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення ЗЗА (протокол №1 від 20.04.2017р.) Посадова особа: Бень Богдан Романович , яка займала посаду член Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8(вісім) років. Згода на розкриття паспортних даних відсутня..
20.04.2017ЗвільненоЧлен Ревізійної комісіїМихальчишин Ірина Володимирівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про звільнення прийнято Загальними зборами акціонерів 20.04.2017 р. Звільнення посадової особи виконано на підставі рішення ЗЗА (протокол №1 від 20.04.2017р.) Посадова особа: Михальчишин Ірина Володимирівна , яка займала посаду члена Ревізійної комісії, звільнена. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 8(вісім) років. Згода на розкриття паспортних даних відсутня..
20.04.2017ПризначеноЧлен Наглядової радиКагуй Володимир Івановичд/н, д/н, д/н9.59
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017року Посадова особа: Кагуй Володимир Іванович , призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 9,59%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 9,59%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 1918904 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноЧлен Наглядової радиЦесарський Андрій Миколайовичд/н, д/н, д/н24.15
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017року Посадова особа:Цесарського Андрія Миколайовича , призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента24,15%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 24,15%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 4829997 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноЧлен Наглядової радиЧикеречко Мирослава Іванівнад/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на Загальних зборах акціонерів 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано на підставі протоколу ЗЗА №1 від 20.04.2017року Посадова особа:Чикеречко Мирослава Іванівна , призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 (три) роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу кадрів Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 5168 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноГолова ПравлінняСемашкевич Галина Якимівнад/н, д/н, д/н0.002
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано за рішенням Наглядової ради ( протокол №4 від 20.04.2017 року ). Посадова особа : Семашкевич Галина Якимівна , призначена на посаду Голова Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,002%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:1(один) рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Голова правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноЧлен ПравлінняМанжар Василь Олексійовичд/н, д/н, д/н0.03
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано за рішенням Наглядової ради ( протокол №4 від 20.04.2017 року ). Посадова особа : Манжар василь Олексійович , призначена на посаду члена Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,03%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,03%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:1(один) рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:: заступник голови правління з виробництва ПАТ "Алиазінструмент" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 6615 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноЧлен ПравлінняЛевик Ольга Миколаївнад/н, д/н, д/н0.01
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано за рішенням Наглядової ради ( протокол №4 від 20.04.2017 року ). Посадова особа : Левик Ольга Миколаївна , призначена на посаду член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:1(один) рік. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:: головний бухгалтер ПАТ "Алиазінструмент" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 2125 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноГолова Ревізійної комісіїЗадорожна Віра Олександрівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано за рішенням Наглядової ради ( протокол №4 від 20.04.2017 року ). Посадова особа : Задорожна Віра Олександрівна , призначена на посаду голови Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,01%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,01%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:3 (три) роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:: головний енергетик ПАТ "Алиазінструмент" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноЧлен Ревізійної комісіїБень Богдан Романовичд/н, д/н, д/н0.005
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано за рішенням Наглядової ради ( протокол №4 від 20.04.2017 року ). Посадова особа : Бень Богдан Романович , призначена на посаду члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,005%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,005%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:3 (три) роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:: начальник служби якості ПАТ "Алиазінструмент" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 915 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
20.04.2017ПризначеноЧлен Ревізійної комісіїМихальчишин Ірина Володимирівнад/н, д/н, д/н0.001
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято на засіданні Наглядової ради 20.04.2017 р. Призначення посадової особи виконано за рішенням Наглядової ради ( протокол №4 від 20.04.2017 року ). Посадова особа : Михальчишин Ірина Володимирівна , призначена на посаду члена Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,001%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0,001%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу:3 (три) роки Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років:: економіст СЕК ПАТ "Алиазінструмент" Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 210 штук акцій. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.