ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 17.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1круги алмазні форми 12А2-45723,8 тис.карат1116.822.2723,81152.1822.2
2круги алмазні форми 1А1453,3тис.карат888.817.7453,3918.6317.7
3круги алмазні форми 12Р4232,8 тис.карат734.814.6232,8757.7414.6

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1матеріальні затрати36.3
2витрати на оплату праці23.3
3відрахування на соціальні заходи12.2
4амортизація8.3
5інші операційні витрати19.9

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.