ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 17.04.2014

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Член правлiння - головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Левик Ольга Миколаївна.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1960
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтерВАТ "Алмазінструмент", м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Права та обовязки вiдповiдно до Статуту та договору ПАТ. Винагорода виплачується згідно цивільно-правового договору із Товариством. За сумiсництвом обiймає посаду головного бухгалтера ВАТ "Алмазiнструмент",м.Львів У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Задорожна Віра Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1962
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Алмазінструмент", головний енергетик, м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Повноваження та обовязки голови ревiзiйної комiсiї визначаються законом , Статутом , договором Товариства . Винагорода виплачується згідно трудового договору. За сумiсництвом обiймає посаду Головного енергетика ПАТ "Алмазiнструмент", м.Львів У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини на було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Романченко Владислав Георгiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор ТзОВ "Мегапром" , м.Київ
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки
9) опис Права та обов"язки згідно договору та Статуту Товариства. Винагорода виплачується щомiсячно згідно Цивільно- правового договору із Товариством. За сумiсництвом обiймає посаду директора ТзОВ"Схід", м.Київ У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Цесарський Андрiй Миколайович.
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1971
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ТзОВ"Мегапром", заступник директора , м.Київ
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Права та обовязки згідно договору і Статуту Товариства. Винагорода виплачується щомісячно згідно з цивільно-правовим договором Товариства. За сумiсництвом обiймає посаду заст. директора ТзОВ "СХІД",м.Київ У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Федуна Анатолій Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Алмазінструмент", нач. ІЦ, м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Права та обовязки вiдповiдно до Статуту та договору Товариства. Винагорода виплачується згідно трудового договору Товариства. За сумісництвом обіймає посаду нач ІЦ ПАТ "Алмазінструмент", м.Львів У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кагуй Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1950
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Алмазінструмент" , голова Наглядової ради , м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки
9) опис Права та обовязки Голови правлiння Товариства визначаються законом , Статутом Товариства та цивільно-правовим договором ПАТ "Алмазiнструмент". Винагорода головi правлiння виплачується згідно цивільно-правового договору Товариства. За сумісництвом голова Наглядової ради ПАТ "львівський інструментальний завод", м.Львів У посадової особи судимостей за корислевi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Манжар Василь Олексiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1947
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Алмазiнструмент", заступник голови правління по виробництву, м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Права та обовязки вiдповiдно до Статуту і договору із Товариством. Винагорода виплачується згідно цивільно-правового договору з Товариством. За сумiсництвом обiймає посаду заступника голови правління по виробництву ПАТ "Алмазiнструмент",м.Львів У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Голова Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Семашкевич Галина Якимiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1959
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Алмазiнструмент" голова правління ВАТ, м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Права та обовязки вiдповiдно до контракту і Статуту ПАТ"Алмазiнструмент". Винагорода виплачується згідно контракту. У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рубай Володимир Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1952
5) освіта** середня технічна
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор ДП "Промінструмент"м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені договором та Статутом Товариства. Винагорода відповідно трудового договору Товариства. За сумісництвом займає посаду директора ДП "Промінструмент" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член Наглядовоїї ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Чикеречко Мирослава Іванiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1953
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ"Алмазiнструмент", нач. Відділу кадрів,м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Секретар Наглядової ради. Права та обовязки вiдповiдно до Статуту та договору Товариства. Винагорода виплачується щомiсячно згідно цивільно-правового договору Товариства. За сумiсництвом обiймає посаду нач ВК та корпоративного секретаря ПАТ "Алмазiнструмент", м.Львів У посадової особи судимостей за корисливi та посадовi злочини не було. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


1) посада Член Правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Коханюк Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1986
5) освіта** вища
6) стаж керівної роботи (років)** 3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Алмазінструмент", старший диспетчер ЦАІ,м.Львів
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2014, 3 роки.
9) опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом та договором Товариства. Винагорода згідно трудового договору Товариства. За сумісництвом обіймає посаду старшого диспетчера ЦАІ ПАТ "Алмазінструмент",м.Львів Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надано.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Член правлiння - головний бухгалтерЛевик Ольга Миколаївна.д/н, д/н, д/н21250.012125000
Голова ревiзiйної комiсiїЗадорожна Віра Олександрівнад/н, д/н, д/н2100.001210000
Член ПравлінняРоманченко Владислав Георгiйовичд/н, д/н, д/н483043024.14830430000
Член Наглядової радиЦесарський Андрiй Миколайович.д/н, д/н, д/н482999724.14829997000
Голова Спостережної радиКагуй Володимир iвановичд/н, д/н, д/н19189049.591918904000
Член правлiнняМанжар Василь Олексiйовичд/н, д/н, д/н66150.036615000
Голова ПравлінняСемашкевич Галина Якимiвнад/н, д/н, д/н3150.002315000
Член Наглядової радиРубай Володимир Івановичд/н, д/н, д/н79150.047915000
Член Наглядовоїї радиЧикеречко Мирослава Іванiвнад/н, д/н, д/н51680.035168000
Член ПравлінняФедуна Анатолій Михайловичд/н, д/н, д/н17150.0021715000
Усього 11603394 57.905 11603394 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.