ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

N з/п Основний вид продукції* Обсяг виробництва Обсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї виробленої продукції у натуральній формі (фізична од. вим.**) у грошовій формі (тис. грн) у відсотках до всієї реалізованої продукції
1 2 3 4 5 6 7 8
1круги алмазні форми 12А2-45699,5 тис.карат1092.119699,5112719
2круги алмазні форми 1А1544,4тис.карат1089.219544,41125.1419
3круги алмазні форми 12Р4284,4 тис.карат917.716284,4946.1516

___________

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.

** Фізична одиниця виміру (зазначити) - штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

N з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1матеріальні затрати41.15
2витрати на оплату праці24.25
3відрахування на соціальні заходи8.62
4амортизація5.03
5інші операційні витрати20.95

___________

* Зазначаються витрати, які становлять більше 5 % від собівартості реалізованої продукції.