ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 14.04.2015

Річний звіт за 2014 рік

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТзОВ "СХІД"34617160Україна, Київська область, 0, 02660, м.Київ, вул.Автопаркова , 5312000015.63120000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Романченко Владислав ГеоргійовичСО, 909377, 08.10.2002, Соломянським РУ ГУ МВС України у м.Києві483043024.14830430000
Цесарський Андрій МиколайовичСН, 444890, 04.03.1997, Жовтневим РУ ГУ МВС України у м.Києві482999724.14829997000
Волошан Євгеній СтепановичСН, 756818, 21.04.1998, Залізничним РУ ГУ МВС України у м.Києві482999724.14829997000
Усього 17610424 87.9 17610424 0 0 0

___________

* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

** Заповнювати необов'язково.