ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, (032)2522031
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 06.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи ТОВ "ФІНАСТА"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 34762675
Місцезнаходження Україна, Київська область, Радянський, м.Київ, 03113, пр-кт Перемоги , буд.60
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263230
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.08.2013
Міжміський код та телефон (044)456-29-45
Факс (044)456-29-45
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть зберiгача
Опис Договір №Д-36 від 03.05.2011 про відкриття рахунків у цінних паперах власникам при дематеріалізації випуску,зберігання,обслуговування операцій за рахунками.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публічне акціонерне товариства "Національний депозитарій України"
Організаційноправова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, Шевченківський, м.Київ, 04071, вул.Нижній Вал , 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ №581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2791152
Факс (044)3777265
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Договір №ОВ-1429 від05.11.2013р. Про обслуговування емісії цінних паперів .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Аудиторська фірма "Кронос"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 25665835
Місцезнаходження Україна, Київська область, Печерський, м.Київ, 01014, Струтинського,буд. 6
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності Свідоцтво 1478
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (044)531-97-45 (46)
Факс (044)531-97-44
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Договiр №2/0/2017 вiд 15.02. 2017 року про проведення аудиту