ПАТ "Алмазінструмент"

Код за ЄДРПОУ: 00222284
Телефон: (032)2320633, +380986125371
e-mail: chikerfamily@gmail.com
Юридична адреса: 79024, м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116
 
Дата розміщення: 19.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:
Поповнення обiгових коштiв01.01.19000001.01.1900
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 255 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1171 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1426 X X
Опис Податкові зобовязання 255 тис.грн за грудень 2017 року термін сплати яких ще не настав, а такж інші зобовязання 1171 тис.грн.за порошки алмазні ,сировину та матеріали , послуги за грудень 2017 р., термін сплати яких ще не настав. Зобовязання Товариства за кожним випуском облігацій , іншими цінними паперами у тому числі похідними цінними паперами , іпотечними цінними паперами , сертифікатами ФОН , фінансовими інвестиціями в корпоративні права не виникали.